Ho provem per USB
Hem de tenir en funcionament l'emulador.
També hem de tenir instal·lada l'aplicació MIT AI2 al dispositiu
El dispositiu s'ha de connectar per USB.
Ha de tenir configurada el mètode de depuració per USB.
L'aplicació es posa en funcionament automàticament.