Ho provem via Wifi
Hem d'instal·lar l'aplicació que trobem a google play.
http://goo.gl/mGFea3
MIT AI2 Companion
La posem en funcionament
A la web anem a Connect -> Al companion
Captem el codi QR o bé
escrivim el codi a l'aplicació
Han d'estar a la mateixa xarxa!