Instal·lació de l'emulador
Cal fer la instal·lació.
Trobem el paquet per linkat a:
http://goo.gl/Psr7M3
També podeu trobar el paquet a:
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html