App Inventor

Com l'instal·lem?

És una plataforma web no cal instal·lació
La va crear Google
Ara la manté el MIT (Massachusetts Institute of Technology)
Ens fa falta un compte de google pot ser un Gmail o bé un Google Apps