App Inventor

Què és?

Una plataforma que ens permet crear aplicacions Android
A partir de coneixements bàsics de programació
Mitjançant una programació visual amb blocs